OBS!  Obligatorisk betalning samt anmälan INNAN!

”Motion på recept /FaR
®” via Distriktssköterska, Vård-central – Rehabcenter: läkare, sjukgymnast, arbets-terapeut, dietist m.fl:
Varmvattengymnastik våren 2015, i Malmö, i lugn och avslappnande miljö, speciellt för dig som behöver!
 

Vår-terminen 2015


UMAS;  Ingång 122,  Barn- & Ungdomshabiliteringens bassäng, vid
Flensburgska sjukhuset, vid Cronquists Gata 8, nära John Ericssons väg
och Dalaplan / Mobilia / Medeon, i Malmö:
på: lördagar = 08.00 – c:a 08.45 eller söndagar 08.00 – c:a 08.45, i mån av plats!


OBS! kom senast 25-35 minuter innan till respektive pass, så du hinner visa att du betalt, prickas av samt duscha och byta om!                Vattengympa med FaR® - ”Motion på recept” i 3-6 månader (ev. recept á
3 månader  ggr  2)
;  max 12 eller max 2 x 12 = max 24 ggr =  1.070 kr per
3 månaders period* (totalt 2.140 för två recept á 12 ggr.)
(detta ger utslaget = kronor c:a 89 kr per gång).
Betalas = sätts in enligt nedan + ta med kvittot om du betalat
sent, tack!

Betalning sker INNAN = i förskott till Korpen Malmö Varmvattengympa,
HIF:      Plusgirokonto:  48 22 97-9

Glöm inte att ange namn, Födelsedata/PERSONnr +  e-post. (Telefon-
nummer hem/mobil adress, ålder, om plats på avin finns).

*I avgiften 1.070 kr ingår en obligatorisk olycksfallsförsäkring för alla
varmvattengympa-badare  via EURO-accident/Folksam.

INFO / Frågor: Stefan Wallerek mobil: 0735-63 90 70 
eller  070-57 57 646 samt på vår hemsida:
www.vattenjympa.se
Klippkort ?
www.overvikt.dk

                

               Välkommen!